Protokollet letas nu fram,
det tar ca 42 sekunder vid 56 k