Medlemsinformation Nyhem Fiber
november 2017

Grävningsarbetena har nu avbrutits tillsvidare p.g.a. vinterförhållnden.

Det är klart för att blåsa in fiber i området Nyhem, Ulvsjö, Hovdsjö och Lugnvik, men då det
är långa leveranstider saknas vissa typer av fiberkabel.

Preliminärt kan det bli driftsättning av hela fibernätet sensommaren 2018, eftersom det råder
viss brist på materiel och långa handläggningstider för tillståndsärenden.

Projektet bedöms följa budget.

Föreningen vill påminna om att samtliga medlemmar ska bidra med, och utföra 3 dagsverken
ideellt.


Kontaktperson: Stig Redin tel. 0693-12095, 070-684 4988.