Medlemsinformation Nyhem Fiber
 

Nu går fiberprojektet över i genomförandefasen, och vi planerar för byggstart den 22 maj 2017, förutsatt att Trafikverket och Länsstyrelsen beviljar våra tillståndsansökningar.

 

De inledande arbetena, som organiseras av byombuden, består av utsättning av ledningssträckor och röjning efter behov av dessa före grävning.

 

Anslutningsavtal kommer att skickas ut och för berörda fastighetsägare är det dags att planera för grävningen inom den egna tomtgränsen.

 

Löpande underhandsinformation kommer att skickas ut och även presenteras på föreningens hemsida http://www.nyhem.eu/fiber/ main.html