Hovdsjö 1:70 ekonomisk förening
informerar om läget angående om- och utbyggnad av butiken