"Barometern"
se här

Ritning på om- o
 tillbyggnaden

se här