Styrelsen för Hovdsjö 1:70 ekonomiska förening
samt  övriga förtroendevalda
under verksamhetsåret 2020 -

Ordförande: Stig Redin
Lugnvik 104  843 93Bräcke
tfn. 0693 - 120 95

V. ordförande: Göran Bergström
Nyhem 206  843 93 Bräcke
tfn. 0693-121 22


Kassör
: Sven-Göran Svensson
Nyhem 542  843 93 Bräcke  
tfn. 0693 - 121 37

Ledamot: Börje Tegebro
Nyhem 263  843 93 Bräcke  
tfn. 0693 - 121 29

Ledamot: Gunnar Eriksson
Hovdsjö 132  843 93 Bräcke
tfn. 0693 - 120 12


Ersättare: Mikael Haraldsson
Nyhem 240b  843 93 Bräcke
tfn. 0693 - 120 49
Revisor:

ersättare:


Valberedning: 
Tore Moe
tfn. 0693-

Vakant


Patrik Lindberg
tfn. 0693- 120 54
Lars Isaksson
tfn. 0693- 121 27