"BAROMETERN"

Rapporterar aktuell ställning i vår öronmärkta insamling
för att minska Hovdsjö 1:70 ekonomiska förenings
kapitalkostnader. Vill Du ge ett bidrag är vårt
postgirokonto 102 54 22 - 5
 

Aktuell ställning 8 maj  2006

 Våra generösa givare

 

  

anonym, C-I Ivarsson, anonym
H.Hansson, G.Eriksson, I.Almqvist
anonym,J.Bjänndal,I.Selberg,ano
nym,B.Höglund,anonym,anonym,
anonym,M.Andersson,S.Svensson
F.Nilsson,Freyssingeas,anonym
S-O.NorlingG.Gimbrant,anonym
K.Sandbom,L.Rönnberg,anonym
B.ForsÚn,anonym,P.Lemmetyinen
anonym,kaisa,A-M.Hägg,anonym
G.Pålsson,E.Sjöman,E.Winnberg
anonym,göran,anonym,
fikaförsäljning vid auktionen,
Auktionsnettot, anonym,
 B.Svensson, anonym, anonym
A.Månsson, Vasa bryggerier
Guldus-Racet, J.Hakola, anonym
anonym, "plankan" boklådan"
"boklådan"M.Andersson,G.Gimbrant
2xHotell H. A.Månsson,Bruno E. 
I.Almqvist, P.Lindberg, Knutsson
Nils N., 2xStenlund, F.Nilsson
2xB.Eriksson, E.Winnberg,J.Bjänndal
anonym,L.Magnusson,anonym
L.Johansson,anonym,M.Sjögren
L.Bergkvist,B.Eriksson,L.Johansson
O.Norberg,B.Eriksson,A.Månsson
M.Andersson, S.Redin,M.Stenlund
S.Svensson,B.Stenlund, P.Lindberg
anonym,J.Bjänndal,B.Höglund
N.Nilsson,L.Magnusson,Fredriksson
J.Bjänndal.Månsson.Lindberg. Leif m fam.
I.Johansson.H.AG.Hanssson.B.Eriksson
M.Anderson.J.Hakola.B.M.Stenlund
S.Svensson.A.Jönsson.Fredriksson
AstaM,anonym,anonym,B.Eriksson
Johansson┤s, anonym,a-g h Hansson
R.Hotell,J.Bjänndal

Sidan återfinns under Hovdsjö 1:70 Ek för när den tas bort från förstasidan

Tillbaka