Protokollet letas nu fram,
det tar ca 18 sekunder vid 56 k