Styrelsemöte i Nyhems bygdehistoriska förening 29 september 2009

Närvarande: Margareta, Marie-Louise, Camilla, Svea och Margit


1.  Besök på Jamtli
     Besöket på Jamtli är inplanerat till tisdag 1/12 kl 18.00
     Det tar ung 2,5 tim och är bokat för 10 pers. Marie-Louise tar 
     emot anmälningar från intresserade. Förbokade är närvarande i 
     kvällens styrelsemöte.

2.  Medlemsförteckning
     Namn på medlemmar i föreningen finns nedtecknade i en 
     skrivbok, men vi behöver uppdatera förteckningen. Hur kan vi 
     ha en bra kontakt med medlemmarna?   Försöka ragga 
     medlemmar. Uppsökande verksamhet och samtidigt intervjua 
     vissa personer t ex. Vi påminner Leif om intervju med hans 
     farmor Elsa – hon som fyller 100 år i december. Maggan ska 
     besöka de gamla tanterna i ”längan”. Sedan funderar vi vidare 
     var och en för sig.

3.  Bykartor
     Vi undersöker om det finns gamla bykartor i byarna. I Gimdalen 
     finns kartor som P-G fixade fram i samband med jubiléet. Hur 
     ser det ut i övriga byar?

4.  Kommande bok 2006-2010 (per den 31/12)
     Marie-Louise har skrivit årskrönikor. Camilla kollar upp 
     folkbokföringen.. Svea hjälper till att samla nyheter. Vi ser över  
     fastighetsförändringar. Vi samlar in all information vi kan.

5.  Nästa möte
     Nästa möte bokas till 12 jan 2010 kl 18.00

Dag som ovan

Margit E Hallgren                          Margareta Svelander