Bokslut för Nyhems bygdehistoriska förening 2009

INGÅENDE BALANS                                                     + 10.410,84

INKOMSTER
· Sålda böcker             1 777:-
· Medlemsavgift               50:-
· Ränta                            0,02:-
                                                 + 1.827,02:-


UTGIFTER
· Avgift för postgiro        450:-
· Porto                                 60:-
· Årsmötet                       148:-
· Minneslicens                 600:-
                                                      - 1.258:-

RESULTAT 2008                                    +  569,02:-

UTGÅENDE BALANS                                                    + 10.979,86

Tillgångar fördelade på:
                        Kassa 300
                        Plusgiro 10.668,52
                        Bankkonto 11,34