Protokollet letas nu fram,
det tar ca 51 sekunder vid 56 k