Protokollet letas nu fram,
det tar ca 26 sekunder vid 56 k