NYHEMS KRONHJORTSKÖTSELOMRÅDE

Regler för Hjortjakt

Från den 16/8 till 10/10 är endast Hind och Kalv lovligt, och då endast som smyg och vakjakt.

Från den 11/10 till 31/1 är även Hjort och jakt med hund tillåten.


Skjuten Hjort/Hind/Kalv rapporteras snarast till Leif Persson
tfn. 0693-130 80 eller 070-212 44 98
.

Avskjutning                                           Tilldelning
                2013         2014         2015
Hjort:         1                  1                
Hind:                              2            
Kalv:                              1                
Summa:     1                 4              
             2010         2011         2012
Hjort:        3                4                5
Hind:         4                5                6
Kalv:          5                6               7
Summa:  12              15             18

Hjortskötselområdet 
Består av jaktlagen Gimdalen VVO 7570 ha, Kolugnarnas Jaktklubb 3124 ha, Ulvsjö I 2843 ha, 
Mana 1352 ha, med en sammanlagd areal av 14 889 ha.