Om Du vill komma i kontakt med nyhem.eu

Kontakta:
Lars Rosengren
Lars har hand om kontakterna med er som vill ha material publicerat på webbplatsen.
Honom når ni på Lars.

Historik:
Denna sida skapades 1995, då vår affär plötsligt stod utan handlare. Gemensamt inom Nyhems socken beslutades då att bygga en webbplats, i dåvarande situation först och främst för att kunna annonsera efter en ny handlare.
Webbplatsen har sedan dess utökats, omformats och omstrukturerats i många omgångar, och webbplatsens syfte har omarbetats till att vara ett informationsforum för privatpersoner och föreningar inom socknens gränser.


rasselrasselrasselBANK!!!
tillbaka